Dezela glasbe - Glasbene pravljice

Glasbene pravljice - Brigita Tornič Milharčič

  Lunino kraljestvo  Tro goske  Narocanje pravljic  O avtorici

 krog Galerija slik

 krog Kontakt

 krog Izjava o zasebnosti

 krog Domov

 


Avtorica

Profesorica glasbe Brigita Tornič Milharčič je bila zaposlena na Glasbeni šoli Postojna od leta 1989 pa do leta 2016, sedaj pa svoje bogato pedagoško znanje predaja študentom na Akademiji za glasbo in Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Skupaj s kolegicama Karmen Širca Costantini in Mojco Širca Pavčič ji je predstavljalo zbiranje in oblikovanje gradiv za pouk nauka o glasbi velik izziv in nujo, saj je literature, ki bi bila namenjena učencem, primanjkovalo. Proces nastajanja sklopa učbenikov Mali glasbeniki in Priročnikov za učitelje, je s krajšimi presledki trajal 21 let. Skozi vsa leta ustvarjanja je avtoricam predstavljal izziv ponuditi učiteljem dober didaktični pripomoček za pouk nauka o glasbi, otrokom pa na njim razumljiv in prisrčen način podati široko paleto glasbenih znanj, ki jih predmet zajema.


Za svoje izjemno delo so avtorice prejele dve nagradi:
- Priznanje Blaža Kumerdeja, ki ga podeljuje Zavod RS za šolstvo,
- Priznanje Frana Gerbiča, ki ga podeljuje Zveza slovenskih glasbenih šol.

Občina Postojna jim je leta 2016 podelila Priznanje Miroslava Vilharja.


Za potrebe pouka predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice, je Brigita v letih 1996-2002 oblikovala delovni zvezek Prvi koraki v svet glasbe ter učbenik V Deželi glasbe z dvema zgoščenkama in Priročnik za učitelje, za popestritev pouka nauka o glasbi pa zbirko didaktičnih iger Igramo se in igro Violinski ključ.

Njena glasbena pravljica Lunino kraljestvo, ki je nastala v sodelovanju z učenci GŠ Postojna in učiteljem Brankom Petrovčičem, je doživela velik uspeh. Izšla je v knjigi in zgoščenki, z učenci pa je predstavo odigrala več kot šestdesetkrat v različnih vzgojnih ustanovah po Sloveniji. Posnela jo je tudi RTV Slovenija. Prav ta pravljica predstavlja prvo sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo in šport, ko se je na Dnevih slovenskega izobraževanja predstavila s pomenljivim naslovom Nauk o glasbi malo drugače.

Brigita Tornič Milharčič

Sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo se je v naslednjih letih dobro razvijalo: leta 1997 je nastala študijska skupina za ustvarjalnost pri pouku nauka o glasbi. Brigita Tornič Milharčič je kot vodja študijske skupine predavala, oziroma izvajala učne delavnice na strokovnih srečanjih študijskih skupin ter na seminarjih, ki jih je organiziral Zavod za šolstvo, tri leta pa je tudi sodelovala v Programskem svetu za vsebinski izbor programov pedagoškega izpopolnjevanja. Še posebej pomembno delo, ki ga je študijska skupina za ustvarjalnost pripravila na področju metodičnega dela predstavlja metodični vodnik Glasba: ustvarjalnost, preverjanje in ocenjevanje. Izšel je leta 2005 v zbirki K novi kulturi pouka, v založbi Zavoda RS za šolstvo.

Poleg že omenjene pravljice Lunino kraljestvo, ki je nastala pred več kot dvajsetimi leti je Brigita avtorica številnih glasbenih predstav, ki jih je odigrala skupaj s svojimi učenci (Mačje mesto, Zimska pravljica, Mačje sanje, Tri goske, predstava Kviz o Mozartu, Regijski kviz iz nauka o glasbi, Mozartova rojstnodnevna zabava, …). Zelo uspešno glasbeno pravljico Tri goske je prav tako posnela z učenci na zgoščenko in dogajanje na odru preselila v knjigo.